Om Nybyggarna 698

                  VASAORDEN AV AMERIKA är en sammanslutning av ordenskaraktär,
                  öppen för kvinnor och män i Sverige, USA och Canada.

                  Till medlemmar i Sverige kan antas alla som har intresse av kulturellt
                  och vänskapligt utbyte, såväl med ordens medlemmar i Sverige, som
                  med dess medlemmar i USA och Canada.

                 Vår lokalloge Nybyggarna 698 har logemöte en gång i månaden
                 i Ordens-huset (Rönnegatan 2A) i Ängelholm.

  Läs under flikarna Verksamhet och Ordens historia eller kontakta vår ordförande Mats Holmberg tel. 0703-15 06 77 du kan också skicka e-post till mailto:mats@mholmberg.se om du vill veta mer.

                                        –   –   –   o   o   o    O    o   o   o   –   –   –