Kulturafton, Vårfest 5 april 2014

Vi var 41 vasasyskon som samlades till logemöte, det var 39 egna och en gäst från vardera logerna Höganäs 634 och Klockan 747. Mötet började en kvart före den vanliga tiden eftersom vi hade gäster att ta hand om till efterkapitlet som skulle börja kl 19.
Det bestämdes att höstens högtidsmöte skulle flyttas från 4 oktober till 15 november vilket innebär att det blir kulturafton den 4 oktober.
DD br Sven Olov Stigsson omtalade att logen Klockan 747 av insamlade medel tilldelats 10.000 kr som man beslutat skänka till Ekets GOIF:s ungdomsverksamhet vilket redan uppmärksammats i medierna. Själva överlämnandet av gåvan ska ske vid Ekets GOIF:s första hemmamatch för säsongen då man räknar med ytterligare publicitet.
Br Bengt Gustafsson meddelade att det även i år blir en gökotta, den 11 maj kl 8.00 med samling på parkeringsplatsen vid Sibirien. Sedvanligt gäller att matsäck medtages och oöm och varm klädsel. Ingen anmälan behövs.
Efter sedvanliga ärenden och korta rapporter avslutade O sy Anna-Brita Martinsson logemötet och önskade alla logesyskon en skön sommar, en önskan som återgäldades av VO br Mats Holmberg.
O sy Anna-Brita läste till slut en dikt av Jan Hammarlund.