Logemöte den 1 mars 2013

Till vårt marsmöte hade 40 ordenssyskon mött upp, varav 4 gäster från logen Höganäs 634. O syster Anna-Brita Martinsson hälsade välkomna, lösen upptogs och så var mötet igång.

De tjänstemän som  var frånvarande vid installationen i februari blev nu installerade av DD syster Berit Bogren och de avgående tjänstemännen  Maj-Britt Andersson och Karin Hyberts fick blommor och tack för sina insatser.

Ny säkerhets- och utrymningsinstruktion meddelades varav bl a framgick att det vid varje möte i lokalerna ska finnas närvarande en ansvarig och kunnig person för hantering av säkerhets- och räddningsutrustning.

Mötesdagar för 2014 klubbades och sy Anna-Brita meddelade att förslag till arrangörsgrupper kommer att sändas till alla och beslutas i april.

Efter logemötesärenden och rapporter avslutades så mötet under sedvanligt högtidliga former vartill O syster Anna-Brita bidrog med dikten ”Snödroppen”.

(Klicka i bildrutan för att se bilden och flytta sen fram och back med pilen under bilden)