Logemöte med inbjudna gäster den 21 april 2012

Sedan våra logesyskon Anita och Per-Olle Ekberg gjort en resa till Amerika tillsammans med ordenssyskon från logen Uddevalla 634 m fl, hade syskon från dessa loger inbjudits till vår kulturafton som var en Skånsk Afton.  Från logen Uddevalla 638 kom 18 st, från logen Knallen 745 i Borås 4 st, från logen Stockholm 589 3 st och från logerna Mellerud 644 och Westervik 679 vardera 2 st gäster. Från vår loge deltog 40 loge-syskon. Övernattning för gästerna var ordnad på Hotell Erikslund. Dagen började med en lunch på Grand Hotel i Mölle varefter studiebesök gjordes i Höganäs, på fabriken som tillverkar saltglaserad keramik. Efter ett kort stopp vid outletbutikerna återbördades gästerna till Hotell Erikslund och kunde i lugn och ro förbereda sig inför kvällens logemöte. Vår DD syster Berit Bogren kunde inte komma på logemötet till kvällen men deltog tillsammans med flera höganässyskon vid lunchen i Mölle. Till logemötet anslöt 5 gäster från logen Kärnan 608 och 1 gäst från logen Höganäs 634.  Med 75 st deltagare blev det trångt och trivsamt i vår logesal där syster Anna-Brita med van och säker hand lotsade oss genom kvällens möte. Broder Jan Roland Hedlund över-lämnade ett standar från logen Knallen 745 i Borås. O Anna-Brita avslutade med en dikt av Werner von Heidenstam.

(Klicka på önskad bild och flytta sen fram och back med pilarna under bilden)