Högtidsmöte med installation den 4 februari 2012

Till högtidsmötet hade samlats 35 egna medlemmar och 14 gästande medlemmar från logen Höganäs 634.

Parentation hölls över bortgångne medlemmen Bengt Bengtsson.

Förutom sedvanliga förhandlingar och rapporter genomfördes installation av logens tjänstemän. Installationen genomfördes av DD Berit Bogren med stab från logen Höganäs och det stod genast klart att man bestämt sig för att genomföra ceremonien på det bästa sätt och då blir det också högtidligt och värdigt, till stor glädje för dem som installeras och även för de övriga närvarande som lugnt kan luta sig tillbaka och njuta av en fint genomförd installation. All heder åt syster Berit, CM Ulf Carlsson och övriga staben.

Blommor delades ut till de avgående tjänstemännen CM Leif Larsson, CMA Gunni Larsson och KP Gunilla Nilsson.

För goda insatser under sina respektive perioder som logens ordförande tilldelades Rolf Hansson och Mats Holmgren ordens standar.

Följande förtjänsttecken utdelades: Anna-Brita Martinsson erhöll LFT och PC, Ingvar Persson erhöll LFT och Gunni Larsson erhöll FDO.

(Klicka i bildrutan och flytta fram och back på pilarna under bilden)