Vänloger

Vår loge har följande vänloger i Amerika:

Mayflower Lodge Nr 445. Torrance, CA. Logen bildades den 1 maj 1924.

Harmoni Lodge Nr 472, Portland, Oregon. Logen bildades den 29 november 1925. Adress: PO Box 13282, Portland Oregon 97211-0282,                                                e-post: info@harmonilodge472.org                                                                   Hemsida: http://harmonilodge472.org/index.html                                                         Möten 2 & 4 onsdagen kl. 19.30. Hollywood Senior Center 1820 NE 40th Portland Oregon.  Nuvarande (2017) ordförande Charles Tohlen tlf. (503)236-0200. Ny ordförande vald 2018 har bara förnamnet än så länge: Elisabeth