Tjänstemän

Tjänstemän valda för 2023:

Ordförande:                                      O        Mats Holmberg
V. ordförande:                                  VO      Lars Stanley
F d ordförande (väljs ej)                  FDO    Rolf Hansson
Protokollsekreterare:                       PS       Claes Johansson
Biträdande protokollsekreterare:     BPS    Kerstin Engle
Finanssekreterare:                           FS      Bodil Olofsson
Biträdande finanssekreterare:          BFS   Karin Olsson
Kassör:                                             K        Ingrid Thelin
Biträdande kassör:                           BK      Vakant
Kulturledare:                                     KL      Karl-Erik Asp
Biträdande kulturledare:                   BKL    Hans-Åke Jönsson
Logehistoriker:                                  LH      Agneta Stanley 
Biträdande logehistoriker:                 BLH   Vega Johansson
Ceremonimästare:                            CM     Bertil Pålsson
Ceremonimästarinna:                       CMA   Lena Pålsson
Biträdande ceremonimästare           BCM   Maths Kjellin
Biträdande ceremonimästarinna:     BCMA Christina Kjellin
Kaplan:                                             KP      Heidi Holmberg
Biträdande kaplan:                           BKP    Britt-Marie Elvirson
Inre vakt:                                          V         Sven-Arne Engle
Biträdande inre vakt:                        BV      Per Johansson

Övriga befattningshavare
Klubbmästare:                          Rolf Hansson
Revisorer/förtroendemän:        Rolf Hansson, Ingvar Persson,

Medlemsvårdskommitté:          Anita Ekberg, Heidi Holmberg, Vega Johansson
Arkivkommitté:                         Rolf Hansson. Vakant