Tjänstemän

Klicka i bildrutan för att se bilden och klicka sen i bilden för att lämna den)

Tjänstemän valda för 2017:

Ordförande:                                      Mats Holmberg
V. ordförande:                                  Bertil Påhlsson
F d ordförande (väljs ej)                   Rolf Hansson
Protokollsekreterare:                       Claes Johansson
Biträdande protokollsekreterare:     Jan Wahlström
Finanssekreterare:                           Bodil Olofsson
Biträdande finanssekreterare:          Karin Olsson
Kassör:                                             Ingrid Thelin
Biträdande kassör:                           Lena Pålsson
Kulturledare:                                     Göte Stridh
Biträdande kulturledare:                   Hans-Åke Jönsson
Logehistoriker:                                 Göran Johannesson
Biträdande logehistoriker:                Anita Boakes
Ceremonimästare:                           Jan Cederhag
Ceremonimästarinna:                       Birgitta Rehn
Biträdande ceremonimästare           Per-Olle Ekberg
Biträdande ceremonimästarinna:     Anita Ekberg
Kaplan:                                             Heidi Holmberg
Biträdande kaplan:                           Britt-Marie Elvirson
Inre vakt:                                          Karl-Erik Asp
Biträdande inre vakt:                        Per Johansson
Övriga befattningshavare
Klubbmästare:                          Rolf Hansson
Revisorer/förtroendemän:        Rolf Hansson, Ingvar Persson, Jan Wahlström
Medlemsvårdskommitté:          Heidi Holmberg, Vega Johansson, Gunilla Nilsson
Arkivkommitté:                         Per-Olle Ekberg, Göran Johannesson                                                        Anita Boakes suppleant Henry Andersson