Högtidsmöte 40-årsjubileum

Till vårt högtidsmöte med jubileum den 5 oktober 2013 kom 36 egna och 45 gästande logesyskon. Detta var några fler än den övre gräns som var satt för deltagarantal så det blev trångt i logesalen, men ändå en fin och högtidlig stämning. Vår O sy Anna-Brita Martinsson ledde mötet med säker hand och ceremonimästarparet br Per-Olle och sy Anita Ekberg såg till att allt som skedde i logesalen gjorde det i rätt ögonblick och på rätt plats; alltså en välregisserad och fin föreställning där vi som inte medverkade kunde luta oss tillbaka och njuta.

O sy Anna-Brita hälsade välkommen och meddelade bland annat att hon i anslutning till högtidlighållandet av logens 40 år, nedlagt en blomsteruppsättning i Minneslunden i Ängelholm till minne av avlidna chartermedlemmar, hedersmedlemmar och övriga avlidna medlemmar i vår loge.

Vasaordens fanparad utfördes högtidligt av sy Lena Paulsson, br Bertil Paulsson, sy Birgitta Rehn och br Jan Cederhag. Prologen lästes av sy Heidi Holmberg. Även om det var trångt i salen genomfördes fanparaden förtjänstfullt och den fick också välförtjänta applåder och vederbörligt beröm av flera av de tillresta gästerna i deras tal i logesalen.

Logen Nybyggarnas historia hade till en del nedtecknats i jubileumshäftet som delats ut men det fanns ytterligare att berätta och påminna om och det gjorde logehistoriker sy Vega Johansson i sin rapport som avslutades med att f d logehistoriker br Henry Anderson berättade om hur Vasa Orden av Amerika funnits och gripit in i olika skeden i hans liv, en medryckande berättelse av en god berättare.

Förtjänsttecken utdelades också. Således tilldelades sy Maj-Britt Anderson, br Henry Anderson, br Jan Cederhag och br Leif Larsson DFTH (Distriktets Särskilda förtjänsttecken för lång och trogen tjänst). DFT tilldelades sy Ingrid Thelin. Logens förtjänsttecken och standar tilldelades sy Berit Bogren, logen Höganäs nr 634. 40-årsmärket tilldelades sy Brita och br Roland Lindbladh och sy Maj-Britt och br Henry Anderson. 10-årsmärket tilldelades sy Heidi och br Mats Holmberg, sy Anna-Brita Martinsson samt sy Monica Jägerman.

Högtidslogen kunde också glädjas åt att få inviga två hedersmedlemmar. Logen Nybyggarna hade beslutat utse chartermedlemmarna sy Brita och br Roland Lindbladh till hedersmedlemmar. Det var en högtidlig och fin ceremoni gentemot ett par verkligt förtjänta medlemmar.

Någon medlem i vår loge kanske hade bekymrat sig för att sitta på ett långt möte, att kvällen skulle bli sen och besväret att ta sig upp i logesalen på andra våningen. Då är det gott att kunna rapportera att det togs en paus i mötet, att vi började kl 17 och att trapphissen till andra våningen fungerade utmärkt; Således ett högtidsmöte där alla kunde deltaga, glädja sig över de agerandes insatser och njuta av Vasa Ordens fina ceremonier. O sy Anna-Brita avslutade mötet med att läsa en dikt av Sten Selander.

(Klicka i bildrutan för att se bilden och fram och back på pilen under bilden)