Logemöte den 6 april 2013

Så samlades vi, 33 st egna logesyskon och 5 st gäster från logen Höganäs 634, till vårens sista logemöte. Det var med lite sorg i hjärtat vi tog oss an dagens viktigaste uppgift, den att ta avsked av vår DD sedan 6 år; syster Berit Bogren.

Mötet började med en högtidlig parentation och minnesstund över prinsessan Lilian som före sin bortgång varit hedersledamot i vår distriktsloge.

På mötet beslutades bl a om hur vi ska förhålla oss till avgivna motioner inför distriktsmötet och även om en för många välkommen förändring, nämligen att börja våra högtidsmöten kl 17. Vidare lämnades viktig säkerhets- och räddningsinformation och visst känns det tryggt att ha lite koll om olyckan skulle vara framme. Arrangörslistan för kommande terminer fastställdes slutligen och i samband med det meddelades styrelsens beslut att flytta höstens utfärdsdag till den 8 september.

Så avtackade då O syster Anna-Brita Martinsson vår avgående DD syster Berit och vände sig också till broder Hans Bogren som varit en trogen och kär gäst hos oss under de 6 åren som gått. Blommor och en ängelholmslergök överlämnades till syster Berit som tillsammans med broder Hans tackade för sig genom att till logen överlämna en gåva; en vackert broderad kudde med vasaemblemet på, avsedd att användas vid utdelande av förtjänsttecken mm. Lite vemodigt var det allt och vi har ju vant oss vid att ha sy Berit och br Hans med oss vid våra möten, så hur skulle det nu gå.  Men vi hoppas naturligtvis få ha dem med oss även i fortsättningen och såklart ska vi välkomna vår nya DD så snart vi får veta vem det blir.

O syster Anna-Brita tackade för terminen som gått och önskade oss alla en skön sommar, en önskan som återgäldades till henne av VO broder Mats Holmgren.Mötet avslutades under sedvanligt högtidliga former varunder O syster Anna-Brita läste en dikt av Karin Boye.

(Klicka i bildrutan för att se bilden och flytta sen fram och back med pilarna)