Logemöte den 2 mars 2012

Till vårt marsmöte kom 36 egna logesyskon och 5 gäster från logen Höganäs 634, däribland vår DD Berit Bogren och distriktets hedersmedlem Knut Rosenkvist. Logemötet leddes av vår ordförande Anna-Brita Martinsson och innehöll bl a installation av de tjänstemän som ej var närvarande vid installationsmötet i februari, sedvanliga rapporter och en trevlig berättelse av KL Göte Stridh om händelser som timat vid svenskarnas utflyttning till Amerika samt intressanta uppgifter om antalet amerikaner som kan anses ha svenskt ursprung. Efter sedvanlig mötesavslutning läste O Anna-Brita en fin dikt.