Logemöte med julfest den 6 december 2014

Vintervädret denna kväll bidrog inte till julstämning på vår färd till logemötet men genast vi kom in och fick känna julens dofter och möttes av kvällens värdfolk i fin julutstyrsel, kom vi genast lite närmre julen. 35 logesyskon från vår loge och en gäst från logen Höganäs nr 634 samlades till logemötet som också med sina julinslag gav en föraning om julfesten som väntade oss till efterlogen.

Efter att O sy Anna-Brita Martinsson lett oss genom sedvanlig inledning av logemötet, intog FDO br Rolf Hansson ordförandeplatsen och ledde logens val av tjänstemän för år 2015. Valen utföll helt enligt förnomineringen och innebar bl a att br Mats Holmberg blir logens nye ordförande.

Budgeten för år 2015 godkändes enligt styrelsens förslag (så nyval kunde undvikas) och visst märks det genast att vi blivit några flera att dela på logens fasta kostnader såsom lokalhyra och liknande.

Styrelsen hade diskuterat ett förslag från våra grannloger att under ett par dagar till våren visa upp Vasa Orden av Amerika på Väla stormarknad. Det är förmodligen den plats i nv Skåne som har de flesta besökarna nu för tiden, och att visa sig där är säkert en god idé för att göra vår Orden mera känd bland allmänheten. Men – smakar det så kostar det – hyran är hög på Väla, så logemötet beslöt att styrelsen fick ta ett varv till med frågan.

Avslutningen blev som brukligt före jul, högtidlig med dikter, sång och ljus. Och då tänker säkert många av oss att det inte bara är vår Ordens fastställda ritualer vi ska värna om utan också de traditioner som kommit att utvecklas under åren som gått.

O sy Anna-Brita önskade oss alla en God Jul och ett Gott Nytt År, en önskan som återgäldades från logemedlemmarna genom VO br Mats.   PJ