Jubileumsskrift

Här några sidor ur julileumsskriften.

 

Logen Nybyggarnas ordförande har ordet

Kära Vasasyskon!

Logen Nybyggarna 698  kan i år fira 40 år. Det är med stor glädje
jag konstaterar att fyra chartermedlemmar fortfarande är aktiva i vår loge.

Vasa Orden av Amerika grundades för att ge trygghet i nöd och svårigheter, men också
för att ge möjlighet till vänskap och gemenskap, att hålla samman och stödja
varandra. För Vasas medlemmar har vänskaplig samvaro öppnat vägar till ett rikt
kulturellt utbyte, såväl här i Sverige som med Ordens medlemmar i USA och
Canada.

Duktiga och ansvarskännande medarbetare ser till att Vasa Ordens vackra ceremonier och dess traditioner bevaras. Inom Vasa Orden sker kontakter med vänner inom alla
samhällsskikt och här finns ett glatt sällskapsliv med ett sällsynt gott kamratskap.
Våra medlemmar har på olika sätt medverkat till logens framgångar och förvaltat
det arv som äldre vasasyskon lämnat efter sig. Men vi har också haft många goda
Distriktsdeputerade som helhjärtat ställt upp och gett oss sitt stöd.

Ett stort tack till våra logehistoriker Henry Andersson och Vega Johansson för
bilder och historik som tagits fram till vårt jubileum. Ett stort tack också
till alla Vasasyskon som lagt, och lägger ner mycket arbete i logen och därmed
gjort detta vårt jubileumsfirande möjligt.

Min förhoppning är att Vasa Orden och vår loge ska kunna växa och få flera
medlemmar, men också att växa inåt, utvecklas som organisation, skapa visioner
för framtiden och bli en attraktiv mötesplats. Vasa Orden av Amerika har mjuka
kärnvärden som vi kan bli bättre på att lyfta fram, värden som kan ge vår Orden
lyskraft i en tuff värld.

I Sanning och Enighet
Anna-Brita Martinsson
Ordförande

 

Glimtar ur logen Nybyggarnas historia de första 30 åren         

Lördagen den 22 september 1973, när Distriktslogen i Sverige firade sitt 40-års
jubileum, instiftades vår loge Nybyggarna under högtidliga former vid en
minnesvärd ceremoni på Helsingborgs rådhus. Vid instiftningen recipierade 10 st
Vasa-syskon och eftersom 16 st dessförinnan recipierat i logerna Kärnan och
Höganäs, hade vi  26 st medlemmar från starten.

Distriktsmästare K G Widén och distriktskassör Sven Åke Severin ledde med säkra händer förberedelsearbetet och den nyinstallerade DM Einar Heidensjö ledde
högtidsmötet med instiftningen som blev mycket högtidlig, även om ett visst
allvar präglade mötet, då Ordens hedersmedlem kung Gustav VI Adolf i dagarna
gått ur tiden i Helsingborg.

Logen Nybyggarna fick ordningsnummer 698 och dess 26 medlemmar valde till sin förste ordförande Br Stig Svensson.  Av DM utsågs Br Torsten Nilsson Logen Höganäs 634 till distriktsdeputerad, en grannlaga uppgift i den nystartade logen.

Under åren har logemöten hållits på Erikslunds Motell, Margretetorps Gästgivaregård
och Odd Fellow Ordens lokaler i Ängelholm. Speciella möten som 5- och 15-års
jubileum har vi haft i Förslövs Bygdegård och 10-års jubileum i Höganäs
Stadshotell. Distriktsmötet den 9 – 10 maj 1987 och 25-års-jubileum har vi haft
i Birgit Nilsson salen i Ängelholm. ”4-klövermöten” har vi haft på Klitterhus
och Hotel Skälderviken.

Logen Nybyggarna hade en god medlemsutveckling, Som mest 1989 med 105 st, och 1990 var det därför naturligt att en ny loge bildades av medlemmar från Nybyggarna;
logen Klockan 747 i Örkelljunga.

Kontakten med logerna och dess medlemmar i USA och Canada genom brev och besök ledde de första 30 åren till ett berikande kulturellt utbyte på flera nivåer, bl a
utbytesprogram för ungdomar.

Även om tiderna nu förändras och därmed förutsättningarna för vår Orden, är det min
förhoppning att logen Nybyggarna ska utvecklas framåt i den ÄDLA, SANNA  och ENIGA VASA-andan.

Henry Anderson
F d Logehistoriker

 

Glimtar ur logen Nybyggarnas historia de senaste 10 åren

Logemöten och efterkapitel hålls i Odd Fellow logens lokaler i Ängelholm.
Fram till 2007 hölls en del efterkapitel på Råbocka Camping som sy Enis
Andersson välvilligt upplät. Under logelokalens renovering 2009 fick vi flytta
något möte och värmen fungerade inte så bra, men nu när allt är klart har vi
fina och ändamålsenliga lokaler.

Högtidsmötena, såväl logemöten som efterkapitel, har präglats av högtidlighet och värdighet. Många trevliga fester har vi haft; Vi minns bl a Tysk Korv och
Ölfest
2004 och  Afrikansk afton med Marimbaorkester 2006. En gammal tradition
återkom 2009; Vi går på Ängelholmsrevyn i samband med Knutsfesten.

Vi har gästats av trubadurer och föredragshållare, t ex Eva Thorén 2007, Christer Lund 2004 och 2011, Bengt Åke Bengtsson 2008 och 2012, Ingmar Skogar 2011 m fl.         Vid flera kulturaftnar har systrar och bröder själva svarat för underhållningen som t ex 2010 när Peter och Jan spelade upp en fars för oss och 2012 när vi gjorde en egen nyårsrevy. Här kan också nämnas festliga hattparader och kluriga tävlingar.

I september går vår årliga bussutfärd, 2004 till Svedinos museum i Halland, 2005 till Vattenriket i Kristianstad, 2006 en tvådagars resa till Växjö och Karlshamn i Ut-vandrarnas spår, 2007 till Kivik och Simrishamn, 2008 till Johannamuseet i Skurup och
Jakriborg, 2009 Varbergs fästning, 2010 Glasriket, 2011 Wallanders Ystad, 2012
Köpenhamn och 2013 Blekinge.

Logens brevkontakter med loger och Vasasyskon i USA har minskat, men flera logesyskon har vid resor till USA besökt Vasaloger och Bishop Hill, överlämnat minnes-gåvor och haft med sig hälsningar tillbaka. Ett reselotteri startades 2010 och stärker såväl logens ekonomi som medlemmarnas reskassor.

Vi har besökt andra loger, bl a 2006 då vi hade logemöte med logen Carl von Linné på vår utfärd dit, och 2012 då vi med en Skånsk Afton tog emot medlemmar från logerna i Uddevalla, Borås, Västervik och Stockholm efter kontakter som Anita och Per-Olle Ekberg knutit vid en USA-resa dessförinnan. Samma höst åkte ett antal Nybyggare till
Uddevallalogen och deltog i det s k Korpagillet där.

Våra kontakter och utbyte med logen Höganäs 634 har utvecklats positivt emedan vår Leif Larsson varit DD i Höganäs och Berit Bogren varit uppskattad DD hos oss.

Vega Johansson
Logehistoriker