Högtidsmöte med installation den 2 februari 2013

Det var i vinterväder och på hala vägar vi nybyggare tog oss till logelokalen för  högtidsmöte med installation. 24 st egna logesyskon hade vågat sig ut liksom 13 st från logen Höganäs 634 – vår DD syster Berit Bogren hade som vanligt lockat med sig både  installationsstaben och medföljare.
Installationen blev, precis som sy Berit vant oss vid, perfekt genomförd av hela staben, inte ett steg togs fel och inte ett ord missades, det var bara för oss att njuta av tillställningen och glädjas med DM Ola Sandberg som med säker hand lotsade både installatörer och installerade igenom ceremonien.
Nomineringskommitten med bröderna Rolf Hansson, Per-Olle Ekberg och Bengt Gustafsson samt ersättaren sy Gunn Persson, fick förnyat förtroende och omvaldes för 2013.
Under mötet tilldelades sy Birgitta Henningsson och br Claes Johansson FDO-värdighet samt logens förtjänsttecken LFT och sy Gunn och Br Ingvar Persson mottog 25-årsmärke.
O sy Anna-Brita Martinsson avslutade mötet enligt högtidlig ritual och läste en dikt. Så var ett väl genomfört högtidsmöte till ända och vi kunde se fram emot ett trevligt efterkapitel, även om vi kanske något saknade den rätt stora skara logensyskon som av olika skäl inte kunde vara med oss denna kväll.

(Klicka i bildrutan för att se bilden och sedan fram och back på pilarna under bilden)