Högtidsmöte med reception 15 november 2014

Höstens högtidsmöte blev ju framflyttat till november för att ge möjlighet till intag av nya medlemmar bland dem som vi inbjudit till vårfesten i april. Och visst var det ett klokt beslut, för därigenom kunde vi nu inviga 13 st nya medlemmar i logen Nybyggarna. Det kändes verkligen högtidligt och speciellt att få vara med om ceremonin där logesalen fylldes av blivande systrar och bröder. Tjänstemännen som agerade skötte sig väl i sina olika roller och allt blev precis så bra som man vill att en reception ska vara. Nu hoppas vi lära känna och ta väl hand om de nya logesyskonen, så de ska komma att trivas i vår krets och få känna glädje över sitt medlemskap i vår orden.
Under mötets fortsättning framlade nomineringskommitten med FDO br Rolf Hansson som talesman förslag till tjänstemän för år 2015. Kommitten föreslår omval på de flesta posterna men på några är tiden inne för byte. Till O föreslås br Mats Holmberg, VO br Bertil Påhlsson, FDO sy Anna-Brita Martinsson, KL sy Anitha Andersson, BKL Göte Strid, LH Göran Johannesson, BLH sy Vega Johansson.
Medlemsvärvarmärket utdelades till br Mats och sy Heidi Holmberg som initierat vårens aktiviteter för nya medlemmar.
Mötet avslutades högtidligt och dikt lästes av O sy Anna-Brita varefter alla fick tillfälle att välkomna våra nya medlemmar.

Efter mötet ställdes de nya medlemmarna upp för fotografering och några fina bilder togs som sen pga något funktionsfel i kameran tyvärr inte kunde användas. Texten som skulle finnas under bilden med namnen på de fotograferade kan däremot användas och där står följande: Eva Ahlin och Tomas Roström, Barbro och Karl-Erik Asp, Anita Boakes, Åsa och Karl Englund, Monica och Hans-Åke Jönsson, Karin och Assar Olsson samt Jolanta och Lars Pettersson.