Logemöte den 5 januari 2013 Knutsfest

För logen Nybyggarna startade vasaåret på trettondagsafton och visst kan väl fest- och familjetraditioner ha gjort att vi saknade en hel del logesyskon denna kväll. Men med gäster från logerna Kärnan och Höganäs blev vi ändå 44 st som hälsades välkomna av O sy Anna-Brita Martinsson.
Det var ju årsmöte och förhandlingarna leddes med säker hand av vår DD sy Berit Bogren. Alla redovisningar hade sänts ut med kallelsen till medlemmarna och alla tycktes nöjda med vad de sett och läst, så allt kunde godkännas och styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Logemötet hade också att ta ställning till ett förslag om att vid logens jubileumsfirande i oktober utse hedersledamöter, ett förslag som vann enhälligt bifall. I övrigt förflöt mötet på sedvanligt sätt och efter framförda hälsningar från distriktsmästare m fl samt från logesyskon som inte kunnat närvara, avslutades mötet stämningsfullt enligt ritualen och med en dikt med tänkvärt innehåll från O sy Anna-Brita.

(Klicka på önskad bild och flytta sen fram och back med pilarna under bilden)