Logemöte den 4 oktober 2014

Till höstens första kulturafton samlades 37 egna logesyskon och 6 gäster från logen Höganäs 634. Egentligen skulle det varit högtidsmöte nu i oktober men logen hade beslutat flytta högtidsmötet till november för att kunna hinna med inröstning av de nya medlemmar som eventuellt skulle bestämma sig att söka inträde i logen redan i höst. Årets vårfest som öppnades för gästande tilltänkta medlemmar och som sponsrades av Vasa Supportklubb, avsåg ju att intressera för medlemskap i logen, och br PS Claes Johansson kunde glädjande nog tillkännage inte mindre än 13 st ansökningar om inträde i logen. Efter företagen ballotering konstaterades att de sökande godkänts för invigning till medlemmar i Vasa Orden av Amerika. VO br Mats Holmberg tackade dem som medverkat till genomförandet av vårfestens aktivitet och uttryckte sin och logens tacksamhet gentemot Vasa Supportklubb för stödet därifrån.
BKL sy Anitha Andersson bjöd på en intressant berättelse om Hjalmar Gullberg med inblick i hans liv och författarskap samt läste en dikt av författaren.
O sy Anna-Brita Martinsson ledde logemötet genom sedvanliga rapporter och ärenden och avslutade mötet med att läsa en dikt av Nils Ferlin.