Logemöte med utfärd den 8 september 2013

Så inledde Nybyggarna höstterminen med sedvanlig morgonloge och efterföljande utfärd. Vi fick tänka till ett tag om saker som lösenord och texten i den fina vasasången, men allt satt i minnet där vi lämnade det inför sommaren och visst kändes det bra att åter ses, vasasyskon emellan.

Ordförande Anna-Brita Martinsson inledde med att hälsa oss välkomna till den nya terminen och hoppades att alla haft en skön sommar.Hon meddelade att hon besökt Sverige-Amerikamötet i Höganäs och att br Rolf Hansson då inlett sitt uppdrag som DD i logen Höganäs 634 samt att FDO Rolf Hansson och CM-paret Anita och Per-Olle Ekberg besökt vasavännerna i logen Uddevalla och deltagit i det s k Korpagillet där.

Till vårt logemöte kunde vi välkomna vår nye DD Sven Olov Stigsson från logen Klockan 747, som gästade oss tillsammans med sin hustru sy Christina Stigsson. En ny medlem kunde vi också välkomna nämligen br Arne Henningsson som återintogs som medlem i logen efter ett par års frånvaro.

Efter korta rapporter från finanssekreterare, kassör, kulturledare och logehistoriker, kunde O Anna-Brita avsluta logemötet med att läsa en dikt och att önska oss övriga en lycklig resa på den utfärd som hon själv var förhindrad att delta i.