Högtidsmöte med installation 1 februari 2014

Så var det redan tid för vårens högtidsmöte och som vi numera börjar dem kl 17 så var det ljust när vi kom och visst känns det att det går framåt även om det kanske inte kändes direkt vårlikt. Men 35 av våra egna logesyskon och 9 gäster hade vågat sig ut i halkan och sedan alla kommit välbehållna fram så var allt sig likt med ljus, värme och festklädda människor i vår logesal.

Kvällens begivenhet var givetvis installationen av tjänstemännen och för det ändamålet hade DD Sven Olov Stigsson med sig installationsstab från logen Klockan 747 och man gjorde ett bra jobb varigenom alla närvarande tjänstemän blev lagligen installerade. Avgående tjänsteman var syster Birgitta Henningsson som avtackades med blommor av O Anna-Brita Martinsson. Avgick ur sina ämbeten gjorde även sy Gun Johansson efter sin period som revisor/förtroendeman och br Roland Lindbladh som ledamot av medlemsvårdsutskottet. Båda fick tack och uppskattande ord för sina insatser av O Anna-Brita.

Märken utdelades av O Anna-Brita och sålunda erhöll br Sven Erik Jägerman 10-årsmärket och Sy Vega Johansson och br Göte Stridh FDO-märket med tillhörande röd regalia. Av DD Sven OLov Stigsson erhöll br Lars Nilsson DFT (Distriktets förtjänst-tecken)

Vi beslutade begära ett-års hyresavtal med vår hyresvärd och till den ändan beslöts uppsäga det treåriga hyresavtalet. Vi har så ändamålsenliga och fina lokaler så man får verkligen hoppas att förhandlingen med hyresvärden slutar lyckligt.

Efter sedvanliga tal och framförda hälsningar, kunde O Anna-Brita avsluta ännu ett väl genomfört högtidsmöte. Vi fick som avslutning höra en dikt av Nils Ferlin.

(Klicka i bildrutan för att se bilden och flytta fram och back med pilarna under bilden)