Logemöte, kulturafton den 7 mars 2014

Det var nästan som lite vårlikt på fredagskvällen när vi samlades till logemöte och fastän det var sent fredagsmöte var det fortfarande ljust på vår färd till logen.

Det var 30 egna och 9 st gästande logesyskon som hoppade fredagsmyset i tv-soffan till förmån för denna logekväll. O sy Anna-Brita Martinsson hälsade oss välkomna och talade bl a om vikten av att ta väl hand om varandra inom logen, nya medlemmar och gäster såväl som övriga medlemmar. Det kan vara avgörande för logens framtid att vi lyckas engagera och skapa trivsel för alla våra medlemmar sade sy Anna-Brita.

Mötesdagar för 2015 beslutades och förslaget till arrangörsgrupper för hösten 2014 och våren 2015 godkändes.

VO br Mats Holmberg gav en lägesrapport inför vårfesten den 5 april där efterkapitlet blir lite av öppet hus i Vasa då ett 80-tal vänner och bekanta bjudits in för att få lite begrepp om Vasa Orden av Amerika; hur vi verkar och umgås.

DD br Sven Olov Stigsson installerade det biträdande ceremonimästareparet sy Birgitta Rehn och br Jan Cederhag som ej var närvarande vid februarimötet.

Sedan rapporter avlämnats och hälsningar mottagits och avgivits, avslutade O sy Anna-Brita logemötet och läste en dikt av Mikael Whie.