Logemöte med knutsfest 11 januari 2014

Till logen Nybyggarnas första logemöte för året kunde vi glädja oss åt att nästan alla våra logesyskon inte bara hållit sig friska och krya utan att man också kom till vår knutsfest. Från logen Nybyggarna var vi 40 logesyskon som hörsammat kallelsen vartill kom 7 st gästande logesyskon från logerna Höganäs och Klockan.

Vår O Anna-Brita Martinsson hälsade välkomna och önskade alla ett gott nytt år och påminde om att vi går mot ljusare tider, dagen har redan längt sig en halv timme.

Årsmötesförhandlingar hölls och leddes av vår DD Sven Olov Stigsson som fick jakande svar på alla frågor, ett tecken på att rapporter och redovisning var i god ordning så att ansvarsfrihet kunde beviljas styrelsen.

I övrigt förflöt mötet i sedvanlig ordning och efter hälsningar från logesyskon som av olika skäl inte kunde närvara, kunde sy Anna-Brita avsluta mötet med att läsa en aktuell dikt; Reflektioner över åldrandet.