Högtidsmöte med reception och installation den 7 februari 2015

Dagens recipiender: Stående fr vänster Agneta Stanley, Lars Stanley, Annika Lauri, Peter Lauri, Kristina Kjellin, Mats Kjellin, Marianne Brandsvig, Jörgen Brandsvig, Marianne Ede-Frick och Ole Frick.
Sittande fr v: FDO Anna-Brita Martinsson, O Mats Holmberg och VO Bertil Pålsson.

                               –    –     –    o    o    O    o    o    –    –    –

Det kändes både högtidligt och lite spännande att gå till högtidsmöte med Vasa denna kväll  eftersom vår loge kan synas vara inne i ett avstamp till en ny tid. Vi ska i kväll få ytterligare tio nya medlemmar och visst är det spännande att få vara delaktig i att ta hand om dessa  nya och få se dem bli aktiva och intresserade vasamedlemmar. Det bästa vi var och en kan göra, är nog att till dessa nya söka förmedla den goda vasa-andan, den som vi tagit till oss och som blivit vår ledstjärna.

Med installationsstab från logen Klockan 747 och några av våra trägna gäster från logen Höganäs 634, var vi ca 50 st som tog plats i logesalen och kunde glädjas åt en fint genomförd invigningsceremoni. Det var ceremonimästarparet sy Anita och br Per-Olle Ekbergs sista stora uppgift före installationen av nya cereminimästare, och de skötte den lysande, till glädje för både recepienderna och alla oss andra. Så var vi med ens sextio vasasyskon i logesalen.

Installationen av årets tjänstemän gjordes förtjänstfullt av vår DD br Sven Olov Stigsson med stab. Att det inte var första gången märktes tydligt, för allt flöt på och den fria golvytan i vår logesal som ibland kunnat verka liten, räckte nu bra till och tjänstemännen blev alla högtidligt installerade i sina ämbeten. De avgående tjänstemännen fick blommor och berömmande ord för sin gärning av nye O br Mats Holmberg.

En ny nomineringskommitté valdes bestående av sy Anna-Brita Martinsson, sy Inger Johannesson, sy Bodil Olofsson, sy Harriet Stridh med suppleant sy Gunn Persson.

Märken och förtjänsttecken utdelades, bl a medlemsvärvarmärken till sy Heidi och br Mats Holmberg.   PJ

(Klicka i bildrutan för att se bilden och gå fram och back med pilarna under bilden)