Logemöte med knutsfest den 10 januari 2015

Storm och en del logesyskons opasslighet, reducerade vår skara något denna
kväll men till slut var vi 35 egna och 6 gästande logesyskon som hälsades
välkomna av O sy Anna-Brita Martinsson till det nya årets första logemöte.

Vi hade glädjen att börja med inröstning av 10 st nya medlemmar till vår
loge varefter följde årsmöte, vilket leddes med säker hand av vår DD br
Sven Olov Stigsson. De olika årsrapporterna fick beröm och kunde utan
anmärkning läggas till handlingarna.

Sedvanliga rapporter avlämnades varvid bl a KL br Göte Stridh meddelade oss
om julkontakter med våra vänloger i USA och LH sy Vega påminde oss om att
stormen Gudrun rasade som värst kvällen för vår knutsfest för precis tio år
sedan.

O sy Anna-Brita påminde oss om kommande logemöten varav det närmaste är
högtidsmötet den 7 februari med installation av tjänstemän och intagning av nya medlemmar, varefter hon avslutade logemötet och läste dikten Vänskap av Ulla Hornborg.  PJ