Logemöte, vårfest den 11 april 2015

Nybyggarnas vårfest inföll på årets första riktiga vårdag och som temat för kvällen var blommor, så kändes vårstämningen tydligt redan när vi kom. Vi var inalles 50 st; 47 egna logesyskon, 1 gästande från logen Höganäs 634 samt 2 gästande från logen Klockan 747  och visst är det som att vår fina logesal trivs med att det fylls på i stolar och bänkar – det att vi blivit några flera i logen skapar trivsel och framtidstro, inte minst känns det så i logesalen.
De nyvalda och nyinstallerade tjänstemännen var på plats och när man hör om loger som har svårt att finna tjänstvilliga syskon i sina loger, så tänker man ju att Nybyggarna är lyckligt lottad som förmår engagerade logesyskon att kliva fram och bidra till den variation och förnyelse som kommer med bytena på tjänstemannaposterna.
Det bestämdes om mötestider under kommande termin. Något klockslag blev ändrat och kanske något datum. Det informerades även om sommarens aktiviteter; närmast Gökotta och senare i sommar Grillfest. Inbjudningar kommer, men datum och tider kan läsas här på sidan under fliken ”Mötesdagar”.
Under mötet skulle också motionerna till kommande distriktsmöte genomgås. Styrelsen har studerat motionerna, bortåt 40 st,  och beslutat om rekommendationer inför logens beslut. O br Mats Holmberg hade gjort ett gediget jobb med att sammanfatta de olika motionernas mål och mening samt i allt väsentligt styrelsens argument för sina beslut. Det gjorde att logemötet fick en god uppfattning om motionernas innehåll och man delade också styrelsens mening i de olika frågorna. Noteras kunde att styrelsens förslag genomgående gynnade bevarandet av traditioner och ritualer inom vår orden, vilket logemötet alltså ställde upp bakom.
Efter aktuella rapporter och meddelanden, kunde O br Mats avsluta logemötet under sedvanligt stämningsfulla former efter det att han önskat oss alla en skön sommar och återseende till sommarens aktiviteter och höstens logemöten.  PJ