Högtidsmöte med reception den 6 oktober 2012

Vår O syster Anna-Brita Martinsson kunde hälsa 29 egna logesyskon och 10 gäster välkomna till höstens högtidsmöte med reception. Bland gästerna märktes förutom vår DD Berit Bogren LL 634 Höganäs, även VDM Karl-Axel Bengtsson LL 634 Höganäs och VDS Agneta Västerstjärna LL Skåne 570. Sedan gästerna under sedvanligt högtidliga former tagit plats i logesalen kunde receptionen ta vid och det var väl pålästa och drillade tjänstemän som genomförde den fina ceremonin och vår nya medlem, syster Anitha Andersson, blev därmed införlivad i vår orden på bästa sätt.
Efter de därpå följande sedvanliga logeärendena, avslutades logemötet stämningsfullt med vacker musik, ljussläckningsceremoni och en dikt av ordförande Anna-Brita.

(Klicka i bildrutan för att se bilden och för att lämna den)