Logemöte med förnominering den 2 november 2012

Med 33 egna, och 12 logesyskon som tillrest från vår grannloge Höganäs 634, var vi 45 vasasyskon som hälsades välkomna av vår O syster Anna-Brita Martinsson till dagens logemöte med förnominering av tjänstemän för år 2013. Ceremonimästarna syster Anita Ekberg och broder Per-Olle Ekberg hade förtjänstfullt iordningställt logesalen för vårt möte och det var en fin känsla att från höstmörkret stiga in in logesalen där ljusen strålade och Vasaordens attribut välkomnade oss. Bland kvällens gäster märktes vår DD syster Berit Bogren och DS syster Ingrid Cannerhagen.

Nomineringskommittén med FDO broder Rolf Hansson i spetsen hade gjort ett gediget jobb och kunde framlägga förslag för tillsättning av nära nog samtliga befattningar 2013 och broder Rolf räknade med att under resterande nomineringstid även ha ett förslag till aktuell vakans.

DD syster Berit informerade om förslag till utåtriktad verksamhet som framlagts av distriktsdeputerade i DL20. Åtgärderna enligt förslaget är ägnat att ge Vasaorden och dess verksamhet publicitet för att på så sätt nå tänkbara framtida medlemmar och det kommer att diskuteras vidare i lokallogerna och DL20.

VO broder Mats Holmgren delgav logen väsentligheterna i ett förslag till nytt hyresavtal för de lokaler vi utnyttjar. Hyreskostnaden är en betydande utgiftspost i logens budget och kan inge bekymmer men som lokalerna är mycket väl lämpade för vår verksamhet har logens styrelse en viktig uppgift att finna en för logen acceptabel lösning.

Under kontakt Amerika fortsatte KL Göte Stridh den intressanta berättelsen om Bishop Hill, dess tillkomst och personerna därikring.

Mötet avslutades stämningsfullt med att O syster Anna-Brita deklamerade Tove Jansons dikt Höstvisa.

(Klicka i bilden för att se den och för att lämna den)