Logemöte med val den 1 december 2012

Till årets sista logemöte med julbord hade 34 st från vår loge kommit jämte 8 st logesyskon från logen Höganäs 634. Före logemötet bjöds alla på glögg med tillbehör i baren varmed julfirandet inleddes.

Valen genomfördes enligt nomineringskommittens förslag och kommitten med broder Rolf Hansson i spetsen fick därefter vederbörligt beröm för gott arbete.

Logens budget för 2013 fastställdes enligt styrelsens förslag liksom mötesdagarna för hösten 2013 medan logemötet däremot ställde sig kallsinnigt till ett förlag om att slopa logemötet på utfärdsdagen. En motion till distriktslogen om införande av logernas hemsidesadresser i matrikeln godkändes, liksom en motion om årligt sammanträffande för distriktsdeputerade.

PS broder Claes Johansson meddelade att kallelser till logemötena kommer att sändas i e-mail till alla som anmält sådan adress och inte uttryckligen önskat annat.

O syster Anna-Brita Martinsson kallade fram till altaret vår DD syster Berit Bogren och överlämnade en julblomma som ett litet bevis på den stora uppskattning syster Berit röner i vår loge för sitt stöd och engagemang.

Sedvanligt framfördes hälsningar, bl a från logen Kärnan 608 som O Anna-Brita tillsammans med syster Anitha Andersson besökt på dess högtidsmöte med gåsamiddag.

Logemötet avslutades högtidligt med sedvanlig ljussläckningsceremoni, dikten ”Advent” framförd av FDO broder Rolf Hansson, KPL syster Heidi Holmberg och VO broder Mats Holmberg, sången ”Nu tändas tusen juleljus” med stämningsfull ljuständning och slutligen dikten ”När det lider mot jul” framförd av O syster Anna-Brita.