Logemöte och utfärd den 2 september 2012

Höstens första logemöte var i tidig morgonstund eftersom efterkapitlet bestod av utfärd till Köpenhamn.  O Anna-Brita kunde hälsa 24 egna logesyskon och en gäst från logen Höganäs 634 välkomna.

Under sommaren har en utfärd till logen Uddevalla ordnats och O Anna-Brita kunde berätta om mycket innehållsrika och välordnade dagar där vasasyskonen bland annat deltog i festligheter som ordnats av Uddevalla kommun.

En tilltänkt ny medlem i vår loge balloterades in och trots att tiden var knapp medhanns våra sedvanliga ritualer, och O Anna-Brita avslutade mötet stämningsfullt med att uppläsa Amazing Grace.