Logemöte den 1 november 2013

Till vårt novembermöte med kulturafton hade 41 egna logesyskon (85 %) och 10 gäster hörsammat kallelsen. O sy Anna-Brita Martinsson hälsade oss alla välkomna och vände sig särskilt till tre av gästerna från logen Klockan 747 som gästade oss för första gången; sy Ann-Margreth Anderson, sy Maj-Britt Carlsson och br Åke Sjörin. Sy Anna-Brita tackade alla som på olika sätt bidragit till att logens 40-årsjubileumsfirande kunde genomföras på ett så bra sätt och därmed blev en minnesvärd händelse i logens historia.

Två innehållsrika protokoll lästes upp för oss; dels septembermötets med utfärd och dels oktobermötets med jubileumsfirandet. Båda två välskrivna och det var lite som att återuppleva både utfärden och jubileet.

Nomineringskommitten föredrog förnominering av tjänstemän för 2014 och man kunde redovisa kandidater till samtliga poster. I samband härmed påminde O Anna-Brita om att högtidsmötet med installation av de nya tjänstemännen flyttats från den 8 till den 1 februari 2014.

Kulturledare br Göte Stridh redde ut begreppen om Alla helgons dag och Allhelgonadagen för oss och hade dessutom en rolig berättelse om hur seden med utskurna pumpor till Halloween uppkommit.

Logehistoriker sy Vega Johansson läste i sin rapport bl a upp inbjudan till logemötet i november 1973, logen Nybyggarnas första logemöte. Det mötet hölls på Erikslunds motell och deltagarna betalade 19 kr för kvällens middag.

Sedan gästerna tackat för välkomnandet och hälsningar framförts från ordensmed-lemmar som inte var närvarande, avslutade sy Anna-Brita logemötet och läste en dikt av Sten Selander.